Cihat AŞKIN - Istanbulin

Cihat Aşkın'ın yeni albümü "İstanbulin", adını bir tür uzun ceketten alıyor. İstanbulin, 19. yüzyılın yenileşme hareketleri içinde halkın görüntüsünü değiştiren unsurlardan biri. Yakaları çeneye kadar uzanan ve düğmeyle iliklenen bir tür uzun ceket. Bir dönemi simgeleyen bu giysiye gönderme yapan albümde, aynı devrin tipik müzik örnekleri oyun havaları yer alıyor.

Cihat Aşkın, Tanburi Cemil Bey, Nuri Halil Poyraz, Kemani Sebuh Ağa, Santuri Edhem Efendi, Sadi Işılay gibi saz müziğinin en önemli ustalarının yapıtlarını, XXI. yüzyılın modern keman repertuarına aktararak dinleyiciye ulaştırmayı amaçlamış.

Bunların, sadece oyun havası deyip geçilecek eserler olmadığını söyleyen sanatçı, anlaşılan bu konuda biraz dertli ki, "Onların da klasik üslupta çalınması gerekiyor. Bu tarzda yazılmış ve bizim kültürümüzden çıkan bu oyun havalarını, biz ancak eski Türk filmlerinde izleyebiliyoruz." diyor. Aşkın'ın günümüz sanatçılarının bu oyun havalarını çok kötü seslendirdiklerini vurgulamaktan kendini alamadığı göz önünde tutulursa, "İstanbulin" albümü, belki de ele alınan eserler için bir tür referans niteliği kazanmakta.

Müziğiniz eksilmesin,
A.Okar